Om Oss

Hva er Uro Sør?

Uro Sør er en klinikk med spesialistkompetanse innen fagområdet urologi.

Vi har moderne utstyr som videokamera til blæreundersøkelser, utstyr til urodynamiske undersøkelser og moderne ultralyd til undersøkelse av nyrer, urinblære og testikler.

Vi som jobber på kontoret:

Yngve Nygård

Spesialist i generell kirurgi og urologi

Yngve Nygård er spesialist i generell kirurgi og urologi. Han er utdannet lege ved Ruhr-Universität Bochum i Tyskland. Den kirurgiske utdannelsen tok han ved Haugesund sykehus og ved Haukeland Universitetssykehus. Har lang erfaring med operasjoner og poliklinisk virke ved offentlige sykehus og i privat virksomhet.

I 2015 ble det  etablert regionalt kompetansesenter for prostatakreft på Haukeland Universitetssykehus (Prostatasenteret). Yngve Nygård ledet prosessen med å starte dette og var leder for dette senteret fra oppstarten i 2015 til han begynte ved Uro Sør i desember 2018.

I 2016 disputerte han på diagnostikk av prostatakreft og ble tildelt graden Ph.D. (philosophiae doctor). Yngve Nygård har også deltatt i flere forskningsprosjekter, for publikasjonsliste og komplett CV trykk her.

Arve Gustavsen

Urolog

Klinikkens urolog og medisinsk ansvarlig. Utdannet kirurg med grenspesialisering i urologi fra Kristiansand og Tromsø. Han har mer enn 25 års erfaring i offentlig tjeneste ved våre sykehus før han startet sin egen klinikk.

Han har lang erfaringsbakgrunn fra alle typer operasjoner i urinveiene og spesiell interesse i behandling av kreftsykdommer i nyrer, urinblære og prostata.

Åse Grethe Gustavsen

Sykepleier

Klinikkens dyktige sykepleier. Ansvar for alt sykepleierelatert arbeid. I tillegg er hun klinikkens daglige leder. Åse har lang erfaring fra offentlige sykehus og kommual helseledelse. Tilleggsutdannet innen offentlig ledelse og sykepleie for eldre (geriatri) I tillegg har hun årelang fartstid som sykepleier innen urologi.